Kilo sorunu olmasaydı

ZayıflamaBiliyor musunuz?

Eğer toplumun kilo sorunu çözülseydi

Depresyonun %55’

Uyku apnesi sorununun %74-98’i

Astım sorununun %82 si

Hipertansiyonun %52-92’si

Reflü sorununun %72-98’i

İdrar kaçırma sorununun %44-88’i

Dejeneratif eklem hastalıklarının %41-76’sı

Gut hastalığının %77’si

Kalp-damar hastalıkları riskinin %82’si

Migrenin %57’si

Kafatasında yalancı tümör sendromunun %96’sı

Dislipidemi-hiperkolesteroloeminin %63’ü

Alkol dışı karaciğer yağlanmasının %90’nı

Metabolik sendromun %80’ni

Tip II diyabetin %82’si

Polikistik over sendromunun % 79’u

Toplardamar sorunlarının %95’i

Çözülmüş olacaktı. Sonuç olarak;

Kişinin yaşam kalitesinde %95 oranında düzelme

5-yıllık ölüm riskinde %89 azalma olacaktı.

Harici resimler 7