Kilo sorunu olmasaydı

Kilo sorunu olmasaydı

Biliyor musunuz?
Eğer toplumun kilo sorunu çözülseydi

 • Depresyonun %55’
 • Uyku apnesi sorununun %74-98’i
 • Astım sorununun %82 si
 • Hipertansiyonun %52-92’si
 • Reflü sorununun %72-98’i
 • İdrar kaçırma sorununun %44-88’i
 • Dejeneratif eklem hastalıklarının %41-76’sı
 • Gut hastalığının %77’si
 • Kalp-damar hastalıkları riskinin %82’si
 • Migrenin %57’si
 • Kafatasında yalancı tümör sendromunun %96’sı
 • Dislipidemi-hiperkolesteroloeminin %63’ü
 • Alkol dışı karaciğer yağlanmasının %90’nı
 • Metabolik sendromun %80’ni
 • Tip II diyabetin %82’si
 • Polikistik over sendromunun % 79’u
 • Toplardamar sorunlarının %95’i

Çözülmüş olacaktı. Sonuç olarak; Kişinin yaşam kalitesinde %95 oranında düzelme 5-yıllık ölüm riskinde %89 azalma olacaktı.