İnternet sitesi İletişim Formu Açık Rıza Metni

www.dk-klinik.com.tr İletişim Formu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Aktarılması Hakkında Açık Rıza Metni

Dermatoloji- Kozmetoloji Kliniği Özel Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak https://www.dk-klinik.com.tr/ İnternet Sitesi İletişim Formu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Aktarılması Hakkında Aydınlatma Metni'ni okuduğumu, anladığımı, Kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Dermatoloji- Kozmetoloji Kliniği Özel Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti. veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Söz konusu ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önermek, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek, amaçlarıyla; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde elde edilmesine, işlenmesine, işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanmasına, yeniden düzenlenmesini; Kimlik kategorisindeki ad – soyad, İletişim veri kategorisindeki; cep telefon numarası, e-posta , mesaj içeriği, mesaj konusu ve mesaj içeriğinde belirtmeniz durumunda sağlık veri kategorisindeki; sağlık bilgisi verilerimin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketinize özel teklif ve değerlendirmelerin yapılabilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçları ile bulut üzerinden çalışan uygulamalarının yurt dışında bulunan veri merkezlerine (tedarikçilere) aktarılmasını; Ayrıca, Dermatoloji- Kozmetoloji Kliniği Özel Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti. ile paylaşmış olduğum bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Dermatoloji- Kozmetoloji Kliniği Özel Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’ye bildireceğimi, bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, okuduğumu ve anladığımı;