BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAMLAR

Kliniğimizde yapılan tüm işlemler ve uygulamalar öncesinde hastalarımıza ayrıntılı olarak bilgi verilmektedir.

Bu bilgilendirme süreci;

  • Yapılacak uygulama veya işlemin ne olduğu ne amaçla kullanıldığını
  • Öncesinde dikkat edilecek hususları
  • Nasıl yapıldığı, etkisinin seyrinin nasıl olduğunu
  • Uygulama veya işlem sonrası dikkat edilmesi gereken hususları
  • Uygulama veya işlemin olası yan etkisi ve risklerini

kapsamaktadır.

Ayrıca bu bilgiler hastalarımıza yazılı olarak sunulmakta ve hastalarımızdan imzalayarak onayları alındıktan sonra işlem veya uygulamalara başlanmaktadır.

Bu formlarda yer alan açıklamaların amacı hastalarımızı endişelendirmek değil yapılacak olan işlem (öncesi, sırası ve sonrasında) hakkında ve olası riskleri konusunda bilimsel çerçevede aydınlatmaktır.

Kliniğimizde kullanılan işlem veya uygulamalarda kullanılan Onam Formlarını aşağıda ilgili linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.