HASTA HAKLARI

KLİNİĞİMİZDEN SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURANLARIN HAKLARI

Hasta Hakları, Sağlık Bakanlığının, 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Hasta Hakları şöyle ifade edilmiştir;

Hasta Hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Aşağıda hasta hakları konusunda size temel bilgilendirme ve açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır. ancak daha detaylı ve hukuki alt yapısına ulaşmak istiyorsanız, lütfen şu linke tıklayınız;

Mevzuat için tıklayınız.

1.Hizmetlerimizden yararlanmak için bir ön şart yoktur.

Kliniğimizde Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ile ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan eşitlik içinde hizmete ulaşma hakkınız vardır.

2.Bilgilendirilme hakkınız vardır.

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenme hakkınız vardır.

3.Kuruluşu seçme ve değiştirme hakkınız vardır.

Bir sağlık kuruluşu olan kliniğimizi seçtiğiniz gibi değiştirme hakkınız vardır.

4.Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkınız vardır.

Size kurumumuzda hizmet verecek hizmet verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme ve kurumumuzun olanakları çerçevesinde seçme ve değiştirme hakkınız vardır.

5.Bilgi İsteme hakkınız vardır.

Kendi veya vasi bulunduğunuz 18 yaş altı kişi için sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak isteme hakkınız vardır.

6.Mahremiyet hakkınız vardır.

Kurumumuz ilgili yasalar çerçevesinde gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma hakkınız vardır.

7.Sizin rıza ve iziniz olmadan işlem yapılmayacaktır.

Kurumumuzda yapılacak olan işlemler öncesi rızanızın alınması ön şartı ile ve rıza çerçevesinde hizmetlerimizden faydalanma hakkınız vardır. Bu durum yasal olarak bilinç kaybı durumlarda acil müdahale de deişebilir.

8.Reddetme ve durdurma hakkınız vardır.

Kliniğimizde size uygulama yapılırken tedavinizi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkınız vardır.

9.Güvenlik hakkınız vardır.

Kurumumuzdan hizmetinizi güvenli bir ortamda alma hakkınız vardır.

10.Saygınlık Görme hakkınız vardır.

Kurumumuzdan hizmet alırken saygı ve özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik ve şefkatli sağlık hizmeti alma hakkınız vardır.

11.Rahatlık hakkınız vardır.

Kliniğimizde hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenlerden uzak bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkınız vardır.

12.Refakatçi bulundurmayı isteme hakkınız vardır.

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkınız vardır

13.Müracaat, şikâyet ve dava hakkınız vardır.

Kurumumuzda haklarınızın ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakkını kullanma hakkınız vardır. Bu taleplerinizi hasta hakları birimimize yapabilirsiniz (www.dk-klinik.com.tr/hasta-haklari-birimi).

14.Sürekli hizmet alma hakkınız vardır.

Kurumumuzdan gerektiği sürece hizmetlerinden yararlanma hakkınız vardır.

15.Düşüncelerinizi belirtme hakkınız vardır.

Kurumuzda verilen hizmetler konusunda düşüncelerinizi ifade etme hakkınız vardır.