HASTA SORUMLULUKLARI

HASTALARIN KURUMUMUZDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

Kliniğimizden hizmet alan kişilerin, hizmetimizin aksamaması, başka hastalarının hakkının zedelenmemesi, yasal ticari ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için uyması gereken kurallar vardır.

Hasta Hakları Yönetmeliği, hastaların hizmet alacakları sağlık kurumuna karşı haklarını belirmektedir. Bu konudaki detayları almak ve ilgili web sayfamıza ulaşmak için şu linke tıklayabilirsiniz; www.dk-klinik.com.tr/hasta-haklari

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A Maddesi, hastaların uyması gereken kuralları belirlemektedir.

Madde 42/A – (Ek:RG-8/5/2014-28994)

Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:

a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.

ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

Kurumumuzda hastalarımızın uyması gereken kurallar aşağıda listelenmiştir.

1.Bilgi verme

Hastamız şu anki yakınmaları, daha önce geçirdiği hastalıkları, hastaneye yatırılıp yatırılmadığını, uygulanan tedavileri, kullandığı ilâçlar ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verilmelidir.

Hastamız, ad-soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

2.Önerilere uyma

Kurumumuzdan hizmet alırken kurumumuz tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelinmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunulmalıdır.

Randevu tarih ve saatine uyulmalı ve değişiklikler önceden bildirilmelidir.

Hastamızın tedavisinden sorumlu personel tarafından önerilen tedavi planına uyulmalıdır.

3.Planlanan tedaviyi reddetme

Hastamızın tedaviyi reddetmesi ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisinin sorumlu olacağının bilincinde olması gerekir.

4.Tetkik ve tedavi giderleri

Hasta, tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

5.Sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları

  • Hastanın, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
  • Hasta olmadıkları sürece hastaneye çocuk getirilmemelidir.
  • Sağlık kurumlarında yüksek sesle konuşulmamalı ve gürültü yapılmamalıdır.
  • Tuvalet ve lavabolar temiz kullanılmalı, çöp kutuları dışına çöp atılmamalıdır.
  • Kurum içerisinde sigara içilmemelidir.

6.Saygı gösterme

  • Kurum çalışanlarına ve diğer hastalara nazik ve anlayışlı davranılmalıdır.
  • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile personelin haklarına saygı gösterilmelidir.
  • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunulmamalıdır.
  • Güvenlik görevlileri ve hastane personelinin uyarıları dikkate alınmalıdır.

7.Baskı ve şikayette bulunma

Kurumun hekim ve çalışanları baskı altına alınmamalı ve haksız işlem yaptırmamalıdır.

Kurum hakkında, hekimler ve çalışanlar hakkında haksız şikayette bulunulmamalıdır.

Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında öncelikle ve ivedilikle Hasta Hakları Birimi'ne başvurmalıdır.

8.Bulaşıcı hastalık hali

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hastalar mutlaka yetkililere bildirimde yapmalıdır.

9.Uygunsuz talep

Hastanın, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Kurumunun işleyişi ile ilgili ilke ve kurallara uymalı, ayrıcalık, iltimas talebinde bulunulmamalıdır.

10.Tazmin sorumluluğu

Kurumun malzemelerine zarar verilmemeli, zarar verildiği takdirde bedelinin zarar veren tarafından ödeneceği bilinmelidir.