Domates suyunun Anti-Aging etkisi

Domates suyunun Anti-Aging etkisi

Yeni yapılan bir bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre domates suyunun önemli bir anti-aging etkisi olabileceği ortaya konmuş durumda.

Kadınlara her gün 1 bardak domates suyu içirilmesi sonucu yaşlanmada etkisi olduğu biline n IL-8 (interlökin-8) ve TNF-alfa (tümör nekrozis faktör-alfa) isimli iki faktörün, hiç domates suyu içmeyen kadınlara göre anlamlı derecede azaldığı gözlendiği bildiriliyor. Bu iki faktörün kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalığında da olumsuz katkıları olduğu hatırlatılıp, domates suyunun olası yararlarının çok daha geniş olabileceği vurgulanmaktadır.